#t27_11_fib_web_v2.py #Обчислення чисел Фібоначчі через веб-сервер. #Формування єдиної сторінки для введення та результату. import cgi HTML_PAGE = """Content-type: text/html charset=utf-8\n\n Обчислення чисел Фібоначчі

Обчислення заданого числа Фібоначчі


{}

Введіть номер числа Фібоначчі:

""" def fib(n): """Обчислює n-те число Фібоначчі.""" a, b = 1, 1 for i in range(n): a, b = b, a + b return a result = '' form = cgi.FieldStorage() if 'n_val' in form: n = int(form['n_val'].value) result = 'Fib({}) = {}'.format(n, fib(n)) print(HTML_PAGE.format(result))