Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Тема 20. Наукові обчислення


Матеріали лекцій

Задачі

Архів інсталяції NumPy

Приклади програм

Обчислення інтервалу значень (версія 1)

Обчислення інтервалу значень (версія 2)

Табулювання функції (версія 1)

Табулювання функції (версія 2)

Табулювання функції (версія 3)

Зображення графіків (версія 1)

Зображення графіків (версія 2)

Зображення графіків (версія 3)

Зображення графіків (версія 4)

Розв'язання систем лінійних рівнянь (версія 1)

Розв'язання систем лінійних рівнянь (версія 2)

Розв'язання систем лінійних рівнянь (версія 3)

Кидання костей (версія 1)

Кидання костей (версія 2)

Кидання костей (версія 3)

Обчислення визначеного інтегралу

Обчислення площ методом Монте-Карло

Клас, що реалізує "ходу п'яниці"

Моделювання руху молекул газу (версія 1)

Моделювання руху молекул газу (версія 2)

Моделювання руху молекул газу (версія 3)

Моделювання руху молекул газу (версія 4)