Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Тема 14. Рекурсивні структури даних/Наслідування та агрегація


Матеріали лекцій (математика)

Матеріали лекцій (комп'ютерна математика)

Задачі (математика)

Задачі (комп'ютерна математика)

Приклади програм (математика)

Стек

Черга

Лічилка (черга)

Дек

Лічилка (дек)

Кільцевий список

Відгадування слів

Бінарне дерево

Побудова бінарного дерева пошуку

Граф

Перевірка графу на зв'язність

 

Приклади програм (комп'ютерна математика)

Класи Точка, Відрізок, Трикутник

Визначення трикутника з найбільшою площею та трикутника найбільшими периметром

Слово, що зустрічається у файлі найчастіше

Кількість входжень слів у послідовність

Гра у відгадування слів

Клас Поліном

програма для тестування класу Поліном