Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Тема 14. Рекурсивні структури даних


Матеріали лекцій

Задачі

Приклади програм

Стек

Черга

Лічилка (черга)

Дек

Лічилка (дек)

Кільцевий список

Відгадування слів

Бінарне дерево

Побудова бінарного дерева пошуку

Граф

Перевірка графу на зв'язність