Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Тема 4. Числові типи даних


Матеріали лекцій (математика)

Матеріали лекцій (комп'ютерна математика)

Задачі

Приклади програм

Сума цифр натурального числа

Чи можна представити m! у вигляді добутку 3 послідовних натуральних чисел (версія 1)

Чи можна представити m! у вигляді добутку 3 послідовних натуральних чисел (версія 2)

Обчислення синуса (версія 1)

Обчислення синуса (версія 2)

Обчислення синуса (версія 3)

Всі розв'язки рівняння a*x**2 + b*x + c = 0