Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Тема 4. Числові типи даних


Матеріали лекцій

Задачі

Приклади програм

Сума цифр натурального числа

Обчислення синуса (версія 1)

Обчислення синуса (версія 2)

Обчислення синуса (версія 3)

Всі розв'язки рівняння a*x**2 + b*x + c = 0